image leaf

Материя медика, ключови симптоми и ДД на лекарствата от Натриевата група

Институт по хомеопатия и интегрално развитие
и Сдружение „Хомеопатично общество“

Ви канят
на онлайн семинар
с

Ерик ван Вьонсел
съавтор на проф. Г. Витулкас
за “Нивата на здраве”

на 16 март 2024 г. от 10:00 ч.

на тема:

Материя медика, ключови симптоми и ДД на лекарствата от Натриевата група

ЗА СЕМИНАРА: По време на уебинара ще се концентрираме върху Материя медика на Натриумите и върху различните стратегии и техники за анализ на случая.

Натриумите заедно с Калиумите и Калкареите са едни от най-важните групи лекарства. Те имат отношение към всички тъкани в тялото и следователно са много разностранни в своето действие. Имайки афинитет към всяка тъкан в човешкия организъм, те могат да се използват при много различни патологии, от функционални до структурни промени. Те са дълбоко действащи лекарства и затова е важно да ги познаваме много добре и да разбираме специфичното действие на всеки от тях. В ММ на Кларк има описани около 15 различни лекарства от Натриевата група. Някои от тях са много по-добре познати от останалите.

На този семинар ще бъдат дадени примери за различни Натриеви лекарства чрез изучаване на излекувани случаи, като ще бъдат представени такива с различно ниво на трудност. Така всички участници – студенти, начинаещи и опитни хомеопати – ще имат полза от тях. Изучавайки Натриумите чрез случаи, специфичните характеристики и особености на всяко от тях ще бъдат запомнени по такъв начин, че никога да не бъдат забравени.

След семинара всеки от участниците ще има по-добро разбиране на лекарствата от Натриевата група и по какво да ги различаваме едно от друго, също и за начините как да анализираме както по-прости, така и много сложни случаи.

За лектора: Ерик ван Вьонсел се занимава с хомеопатия от 1977 г. Практикува от 1982 г. От 1990 г. преподава в различни училища. Преподавал е в Международната Академия по Класическа хомеопатия на остров Алонисос (Гърция). През 1995 г. той основава Educatief Centrum voor Homeopathie, който по-късно е преименуван в Institute of Classical Homeopathy Van Woensel. Изнася лекции на много семинари в различни страни и супервизира случаи с различни групи от начинаещи и практикуващи хомеопати. Автор е на “Характеристики и особености. Пълна Материя медика – Ключови симптоми към РАДАР”, на два тома “Класическа хомеопатия – медицина, основана на факти” и др. Съветва и асистира екипа, който разработва реперториум Synthesis. Като асистент на носителя на Алтернативна Нобелова награда професор Витулкас заедно написват книгата Нивата на здраве”. Неговата цел е да се популяризира хомеопатията с преподаване и писане, да се изследват възможностите на хомеопатията и да се направят публично достояние, да се доведе прилагането на хомеопатията до по-високо ниво и да се подобри хомеопатичната литература, като за тази цел през 2007 г. той основава и Хомеопатичния архив (www.archiveforhomeopathy.com).

В България е изнасял ежегодно семинари и правил супервизии в периода 2012-2023 г., като се е доказал като един от най-ревностните изследователи на Материя медика и Реперториума и като систематичен и задълбочен лектор и практик.

Очакваме ви онлайн по Zoom на 16 март от 10:00 до 18:00 ч.!

За справки и записвания: в офисa или на тел.: 0884871003; 0887405003; Email: ihir.bg@gmail.com