Хомеопатията по света

В Европа хомеопатията се практикува от приблизително равен брой хомеопати нелекари и медици, използващи хомеопатични средства. В различните държави съотношението е различно. Въпреки това обаче само три държави в Западна Европа (Австрия, Франция, Люксембург) се забранява със закон практикуването на хомеопатията от нелекари.

За съжаление четвъртата на Стария континент страна, приела подобни рестриктивни законови мерки, се оказва България, където след влизането в сила на новия “Закон за здравето” право на хомеопатична практика ще имат само лекари и стоматолози. В други страни обаче (Дания, Финландия, Ирландия, Норвегия, Швеция) броят на лекарите-хомеопати е нисък и нелекарите са далеч по-многобройни. През последните години правителствата на Белгия, Дания, Ирландия, Холандия, Норвегия, Португалия и Великобритания по законодателен път въведоха положителна регулация на алтернативните методи на лечение, включително хомеопатията.

Във Великобритания вече три университета обучават студенти по хомеопатия в бакалавърска степен. Във Великобритания и Дания се провеждат интегрирани здравни проекти, които включват хомеопати, работещи заедно с професионалисти от конвенционалната медицина. Извън Европа, в страни като Индия, Мексико, Пакистан и Южна Африка хомеопатията е основна здравна дисциплина с университетско обучение и професионална инфраструктура, която я поставя наравно с конвенционалната медицина.

В Австралия и Нова Зеландия хомеопатията се развива в цялостна здравна професия и получава признание от правителствата чрез положителни законови промени. Европейският съвет за класическа хомеопатия (ECCH) е създаден през 1990 г. и е представен в 27 европейски държави, включително всички страни от Западна и нарастващ брой държави от Източна Европа. Само през последната година към Съвета се присъединиха организации от три нови страни.