Ключови симптоми на хомеопатичните лекарства в Материя медика, приготвени от животински субстанции

Институт по хомеопатия и интегрално развитие
и Сдружение „Хомеопатично общество“

Ви канят
на втори онлайн семинар
с


Ерик ван Вьонсел

съавтор на проф. Г. Витулкас
за “Нивата на здраве”

на 25 февруари 2023 г. от 10:00 ч.

на тема:

Ключови симптоми на хомеопатичните

Прочети повече...