Критерии за членство в ХО

КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО

Основен критерий за членство в Сдружение „Хомеопатично общество“ е приемането на принципите на класическата хомеопатия и Устава на Сдружението.

Сдружение „Хомеопатично общество“, колективен член на Европейския централен съвет на хомеопатите (ECCH), осигурява на своите членове възможност чрез покриване на европейските стандарти за обучение и непрекъснато повишаване на квалификацията си да станат част от международната хомеопатична общност.

Членове на Сдружение „Хомеопатично общество“ (ХО) могат да бъдат:

А. Специалисти по класическа хомеопатия – лица, завършили базовото обучение по класическа хомеопатия, които:

 1. Приемат целите на ХО, съгласно неговия Устав.
 2. Приемат и спазват Етичния кодекс на ХО.
 3. Системно повишават своята квалификация и обогатяват познанията си по класическа хомеопатия.
 4. Вземат участие в дейността на ХО за популяризирането на класическата хомеопатия в България.
 5. Прилагат принципите на класическата хомеопатия.
 6. Участват в мероприятията на ХО.
 7. Могат да участват в работни групи по проекти в областта на хомеопатията, включително и по международни програми.
 8. Редовно плащат годишния си членски внос.

Б. Курсисти – лица, посещаващи курсовете, провеждани от Хомеопатичното общество, които:

 1. Приемат целите на ХО, съгласно неговия Устав.
 2. Присъстват редовно на учебните занятия.
 3. Вземат успешно текущите си изпити.
 4. Участват активно в дейността на ХО.
 5. Редовно плащат годишния си членски внос.

В. Други – лица, приемащи принципите на класическата хомеопатия и допринасящи за нейното развитие, които:

 1. Приемат целите на ХО, съгласно неговия Устав.
 2. Участват в дейността на ХО.
 3. Редовно плащат годишния си членски внос.

Популяризирането и развитието на класическата хомеопатия е мисия на всеки член от Сдружението.

Освен това, той има следните ПРЕДИМСТВА:

 • Ползване на отстъпки от таксите за международни семинари и други мероприятия, организирани от ХО или партньори на ХО.
 • Право на участие в надграждащо обучение, организирано от ХО или ИХИР.
 • Безплатно използване на литература и материали от библиотеката в офиса на ХО.
 • Безплатно използване на софтуерни продукти Radar Opus и Complete Dynamics в офиса на ХО.
 • Отстъпки при закупуване на софтуер от партньори на ХО.
 • Ежегодно посещение без заплащане на един семинар по избор от базовото обучение по хомеопатия с български лектори.
 • Право на членство в затворената група във Facebook на ХО.
 • Участие в сбирките на философския клуб и консилиумите.
 • Достъп до мероприятия, организирани от партньори на ХО.
 • Възможност за придобиване на преподавателска правоспособност при изпълнение на необходимите критерии.