Членство в ECCH и ICH

 

Европейският централен съвет на хомеопатите (European Central Council of Homeopaths – ECCH) е създаден през 1990 г. като Европейски съвет по класическа хомеопатия (ЕССН). ЕССН е неправителствена организация, обединяваща и представляваща професионалните хомеопати в Европа. През 2019 г. в него членуват 27 национални асоциации.

Мисията на ЕССН е: „Да представлява и подкрепя националните хомеопатични организации-членки с цел по-нататъшно израстване и развитие на хомеопатичната професия в Европа.“

Сдружение „Хомеопатично общество“ е редовен член на ЕССН от май 2003 г. За изминалите години Сдружение „Хомеопатично общество“ е домакин на три от ежегодните срещи на представителите на националните асоциации-членки. По време на тези срещи членове на УС на ЕССН са се срещали с представители на българския Парламент, за да насочат вниманието на управляващите върху правото на практикуване на класическа хомеопатия от професионални хомеопати.

Като неправителствена организация ЕССН има статут на участник в Съвета на Европа. ЕССН работи активно за осигуряване на високоефективно хомеопатично лечение за европейското население и за осигуряване на качествени хомеопатични лекарства, както и за признаването на хомеопатията като отделна професия в страните от Европейския съюз.

ЕССН е активен член на базирания в Брюксел Европейски публичен здравен алианс (European Public Health Alliance – EPHA), на базираната в Брюксел група на КАМ терапиите (EUROCAM), член-кореспондент на Европейската коалиция на хомеопатичните и антропософски медицински продукти (ECHAMP).

Визията на ЕССН за бъдещето на хомеопатията в Европа е: „Да се осигури възможността за висококачествена хомеопатична терапия за всички членове на Европейската общност.“

FB: ECCH

 

Международният съвет за хомеопатия (The International Council for Homeopathy – ICH) e интернационална организация от асоциации-членки, представляваща хомеопатичната професия. ICH е основан през 2007 г. Българската хомеопатична организация – Сдружение „Хомеопатично общество“, чрез своя представител и като член на ЕССН се явява един от учредителите на ICH.

Мисията на ICH е да представлява и подкрепя националните асоциации на хомеопатите и да съдейства за развитието и укрепването на хомеопатичната професия по света, за да може да се осигури достъп до висококачествена хомеопатична терапия в световен мащаб.

Като световна организация ICH работи в името на:

  • Защитата на индивидуално право на избор за достъп до предпочитан начин за възстановяване на здравето, вкл. за достъп до хомеопатична терапия.
  • Наличността на хомеопатични лекарства в световен мащаб и достъп до тях както вътре в отделните страни, така и интернационално.
  • Високите стандарти на хомеопатична практика и обучение.
  • Правото да се практикува като професионален хомеопат.
  • Хармоничното съвместно съществуване и възможност за сътрудничество  между националните здравни системи и традиционните и комплементарни методи за лечение в името на здравето на хората.

FB: ICH