image leaf

Сдружение "ХОМЕОПАТИЧНО ОБЩЕСТВО"

Сдружение „Хомеопатично общество” е първата професионална организация по класическа хомеопатия в България. Учредено е през 1994 г. от участниците в първия курс по класическа хомеопатия в България, организиран от Лондонския колеж по класическа хомеопатия по международната им програма за популяризиране на класическата хомеопатия в Източна Европа.

Оттогава мисията на Сдружението е да популяризира класическата хомеопатия в България чрез създаване на подходяща среда за обмен на знания и развитие на науката хомеопатия.

Мисията и целите си Сдружение „Хомеопатично общество“ изпълнява чрез провеждане на:

- тригодишно базово обучение по класическа хомеопатия по европейски и международни стандарти;

- семинари и конференции за непрекъснато повишаване квалификацията и усъвършенстване на уменията на хомеопатите;

- събития, насочени към цялата общественост, като ежегодна световна седмица на хомеопатията, информационни семинари, публикации, дни на отворените врати и др.;

- участие в дейността на международни организации, в които Сдружението членува или сътрудничи.

Екипът на Сдружение „Хомеопатично общество“ се състои от Управителен съвет и преподавателски колектив. По-голямата част от преподавателите са завършили програмата на Лондонския колеж по класическа хомеопатия в периода 1993-1999 г. и впоследствие са получили допълнителна квалификация за супервайзори към Лондонския интернационален колеж по хомеопатия в периода 2000-2002 г. В екипа участват супервайзори с преподавателска практика от 2 до 23 години, които непрекъснато повишават своята квалификация, участвайки в международни програми и семинари в страната и чужбина.