ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ 30 ГОДИНИ Сдружение „ХОМЕОПАТИЧНО ОБЩЕСТВО“ в България

ЖИВОТ  ПО  ЗАКОНА  НА  ПОДОБИЕТО

ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 30 ГОДИНИ

Сдружение „ХОМЕОПАТИЧНО ОБЩЕСТВО“ в България

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

15 юни 2024 г. (събота)

                       

09:00–09:30 Регистрация

09:30–10:15 Тържествено откриване на конференцията от доц. Ст. Михалкова  

10:15–10.45

Прочети повече...