image leaf

ОБУЧЕНИЕ ПО КЛАСИЧЕСКА ХОМЕОПАТИЯ

ОБУЧЕНИЕ ПО ХОМЕОПАТИЯ

Всяка есен започва ПЪРВО НИВО от 3-годишния курс по класическа хомеопатия на 3 нива, съобразено с международните изисквания и стандарти на Европейския централен съвет на хомеопатите.

Сдружение „Хомеопатично общество“ е организация, основана през 1994 г. с цел да разпространява и популяризира хомеопатията в България. През своето повече от четвърт век съществуване Сдружението провежда курсове по класическа хомеопатия с различни таргетни групи: за запознаване с хомеопатията за граждани; за хора, които желаят да изучат задълбочено класическата хомеопатия и непрекъснато продължаващо обучение с международни и други семинари за своите членове и за други заинтересовани лица.
Сдружение „Хомеопатично общество“ е редовен член на „Европейския централен съвет на хомеопатите“ от 2002 г. и се разпознава като професионална хомеопатична организация от ЕССН.

Първият семинар ще се проведе на 23 и 24 октомври 2021 г.
Възможно е присъствие онлайн.

 

Обучението се провежда на 3 нива. Всяко ниво на курса се състои от 12 двудневни семинара един път месечно в рамките на 1 година. След завършване на всяко от нивата се получава сертификат. За продължаване в следващо ниво се полага изпит върху изучения материал.

I ниво:        Основни познания за класическата хомеопатия

II ниво:      Методология и философия на класическата хомеопатия

III ниво:    Изграждане на професионални умения по класическа хомеопатия
 

Основни познания за класическата хомеопатия

В първото ниво на курса ще научите:

  • Как да използваме хомеопатията за по-добър живот?
  • Какво е класическа хомеопатия и мястото й в съвременния свят?
  • Как да възприемаме човека като цялостна система в състояние на здраве и болест?
  • Как да разберем и да помогнем на човека на физическо, емоционално и умствено ниво?
  • Как да се научим да разбираме себе си и хората около нас?
  • Необходимостта от индивидуален подход при решаването на всеки проблем.
  • Как да използваме хомеопатията като достъпно средство за самопомощ и помощ в семейството за травми, наранявания, ухапвания, ужилвания, изгаряния, детски заболявания и проблеми, никнене на зъби, колики, остри състояния и др.?
  • Какви са основните хомеопатични препарати, които трябва да познаваме и да прилагаме при първа необходимост у дома, когато пътуваме, спортуваме и др.?
  • Запознаване с основните хомеопатични конституционални типове и как да използваме тези знания в ежедневния си живот, във взаимоотношенията си и при възпитанието на децата?

За допълнителна информация: 0887405003; 0888692789; 0888403477
Записване на тел. 0884871003