image leaf

Хомеопатията – живот по Закона на подобието

П О К А Н А

Уважаеми колеги!

През 2024 г. се навършват 30 години от създаване на Сдружение „Хомеопатично общество“. Във връзка с това на 15 и 16 юни 2024 г. ще бъде проведена Юбилейна конференция под наслов „Хомеопатията – живот по Закона на подобието“.

Датата на Конференцията беше променена поради провеждането на избори на 9 юни.

Поканваме завършилите курсовете по класическа хомеопатия към „Хомеопатично общество“ да вземат участие с доклади по теми, които ги вълнуват и са работили през този период.

За тази цел в срок до 15 май 2024 г. желаещите трябва да представят заглавието на своите доклади. Освен това е необходимо да посочат и времето (15-30 мин.), което им е необходимо за представянето на темата.

Изпращайте своите заявки на: bg.homeopathy@abv.bg


 

От Организационния комитет